Chefshandledning

 Handledningsgruppen är ett forum för dig som är chef och önskar att utveckla ditt ledarskap tillsammans med andra ledare.

Upplägg
Du som uppdragsgivaren köper handledning för en redan given grupp. Gruppstorlek kan diskuteras och vi lägger upp en anpassad handledning för gruppstorlek. Upplägget bygger på en grundmodell som kallas reflekterande team. Modellen utgör en strukturerad samtalsprocess där du får tillfälle att undersöka din situation, lyssna aktivt till kollegornas reflektioner, tips och goda råd för därefter - med stöd av mig som organisationskonsult - dra lärdomar från processen och ringa in dina möjligheter för att gå vidare. 

Det reflekterande teamet kan varvas med enkla uppslag på teori och verktyg av direkt värde för ditt ledarskap. Dessa inlägg är underordnade det reflekterande teamet och helt anpassade till de frågeställningar som deltagarna tar upp.

Tid & plats
Gruppen samlas vid träffar om tre timmar vid 6 tillfällen och med fyra veckors intervaller. Plats avtalas.

Det finns även möjlighet att välja andra handledningsmetoder där vi arbetar med kreativa metoder eller skrivande kopplat till egna mål.