Om mitt företag - produkter och tjänster

Processinriktad professionsutvecklande handledning som vilar på systemteoretisk grund för arbetsgrupper och chefer.

Vid första träffen träffar jag arbetsgruppen tillsammans med chef för att klargöra ett gemensamt mål.

Mitt förslag att vi inleder med tre tillfällen, där vi använder en del av gång tre till utvärdering. Därefter tar ni ställning till om ni önskar fortsätta handledningen. Jag kan då erbjuda ett paketpris för ett års handledning ca en gång permånad.

Chefscoaching enskilt eller i grupp.

Konflikthantering.

Grupputveckling 

GDQ