Grupphandledning

Syftet är att  i första hand tydliggöra  deltagarnas olika perspektiv på såväl känslor som tankar i den professionella uppgiften. Handledningen blir ett viktigt forum som underlag för professionellt förhållningssätt och bedömningar liksom egen yrkesmässig utveckling under trygga former.
 Gruppmedlemmarnas olika perspektiv och förhållningssätt lyfts fram i handledningen och kan innebära ökad medvetenhet om hur det egna förhållningssättet inverkar på de hjälpsökande. 
Genom handledarens frågor och olika reflekterande metoder stärks den enskildes men också gruppens samlade kompetens på ett för arbetet kvalitetssäkrande sätt. 
 
Vi arbetar med reflekterande team och/eller kreativa metoder som vi avtalat.

Ytterligare ett syfte med handledning är därför att få hjälp med att bevara den egna känsligheten för det empatiska intresset och samtidigt fungera som förebyggande mot utbrändhet.

Jag arbetar gärna i grupper om ca 8 personer och tycker det är lämpligt att träffas en gång per månad ca två timmar.
Handledningen är processinriktad och vi kommer träffas under ett år. Innan gruppen bestämmer sig för en längre handledning provar vi först tre tillfällen och därefter utvärderar vi om vi önskar fortsätta.