GDQ

GDQ, är världens första vetenskapligt bevisade metod som mäter en
grupps effektivitet. Och det är gruppen själv som berättar.
Men resultatet ger också svar på vad gruppen behöver för att bli mer
effektiv och produktiv. 
GDQ står för Group Development Questionnaire och är utarbetad av den amerikanska forskaren Susan A Wheelan vid Temple University, Philadelphia, USA. Idag är metoden etablerad över hela världen och har i princip ersatt andra modeller. För att få använda GDQ krävs utbildning och certifiering av konsulten.
Grupper utvecklas 
Enligt all forskning vad gäller gruppers utveckling går en arbetsgrupp igenom ett antal faser innan den kan fokusera, helt och fullt, på sin uppgift. 
 
Fyra faser 
GDQ är en utvecklad och validerad modell som visar vad gruppen brottas med för frågor i varje fas. En grupp kan befinna sig i flera faser samtidigt eftersom deltagarna är olika. Men de har oftast sin tyngdpunkt i en.
 
• Fas 1 handlar om vikten av att känna trygghet och tillhörighet. Människorna är försiktiga och artiga, vill helst inte ta egna initiativ utan väntar in ledaren. Mål och roller är oklara.
• Fas 2, med en ökad trygghet, innebär att medlemmarna vågar ifrågasätta och ta konflikter. Men det kan också bli öppen konkurrens och syndabocksletande.
• Fas 3 präglas av tillit och struktur. Eftersom gruppen löst sina konflikter ökar tron på gruppens förmågor. De kan allt mer fokusera på målet och tillåter olikheter.
• Fas 4 heter Arbete och produktivitet. Nu lyssnar alla på varandra, mål och roller är klara och arbetet fördelas efter kompetens. Folk trivs och gillar vad de gör.
Så går det till 
Deltagarna besvarar 60 frågor individuellt. Svaren datakörs och resultatet visar, förutom i vilken fas gruppen har sitt huvudsakliga fokus, också de områden de behöver få hjälp med i varje fas. Det kan handla om att få målen tydliggjorda eller ett mer närvarande ledarskap för att ta två exempel. Vid återkopplingen får gruppen bearbeta resultatet och tillsammans med ledningen prioritera vad som måste göras.
Små förändringar, stora vinster .
Tid och pris 
Tidsmässigt tar insamling och databearbetning cirka en dag, återkopplingen beror på antalet deltagare men mellan en halv och en dag.