Processhandledning och grupputveckling 

Sedan 2012 har jag arbetat med gruppuppdrag inom handledning och grupputveckling som jag arbetat processinriktat med. Mitt område är handledning i social metodik, chefshandledning individuellt och i grupp, grupputveckling, UGL,  GDQ , och utbildning. Jag har tillsammans med Agneta Björck skrivit böckerna Berdd på det oförberedda för ledare och HR.

Jag utgår från Växjö.

Min bakgrund:

Auktoriserad socionom

Legitimerad Hälso- och sjukvårdskurator
Diplomerad St:Lukasterapeut
Traineeutbildad i ledarskap
45 högskolepoäng i handledning
Licensierad i GDQ Group Development Questionnaire

UGL-handledare www.fhs.se/utbildning/kompetensutveckling/ledarskap/ugl.html

Ordförande i Svensk Handledarförening i psykosocialt arbete och stipendiat 2017.

Handledarnätverket Linnea

 

 

Jag har arbetat inom socialt arbete, främst psykiatriområdet, sedan 1988. Även arbetat som verksamhetschef under tio år. De senaste åren varit verksam inom arbetsmiljöområdet där jag arbetar med handledning, grupputveckling, konflikthantering och chefscoaching. Undervisar på handledarutbildningen på Linneuniversitetet. Sedan 2015 driver jag eget företag.

 

  Mer om min bakgrund.

Hoppas vi ses!

Maja Gréen