Mer om Maja Gréen

Jag har under många år haft tankar på att börja arbeta som handledare då jag tycker det är roligt att vara bollplank och även sett att människor vänder sig till mig i olika sammanhang för att vända och vrida på sina tankar och för att hitta nya perspektiv i sin väg framåt. 2011 tog jag upp med min chef att jag gärna skulle vilja ha en handledningsgrupp vid sidan av mitt arbete som verksamhetschef inom psykiatriområdet. Jag hade då bestämt mig för att börja läsa handledning på Linnéuniversitetet. Ibland när man öppnar en dörr på glänt flyger den upp på vid gavel. Jag blev inom kort erbjuden att vikariera som handledare på heltid inom Omsorgsförvaltningen i Växjö kommun. Jag började således arbeta som handledare en tid innan utbildningen började. Jag arbetade under ett år som handledare och kände ganska snart att arbetsmiljöperspektivet kom att bli en stor del av det perspektiv jag ville ha med i handledningen, då det många gånger fanns en hög stress i mina grupper.  I det uppdraget jag hade då var inte det en del av mitt arbete. Detta gjorde att jag sökte mig vidare till företagshälsovården. Jag arbetade först ett år på en privat företagshälsa där jag under halva min tid arbetade med handledningsgrupper och resten med rehabilitering. September 2013 sökte jag och fick en nyskapad tjänst i Växjö kommuns inbyggda företagshälsovård där halva tjänsten innebär handledning för omsorgsförvaltningen och den andra delen är riktad till övriga förvaltningar för arbetslagsutveckling, konflikthantering och chefstöd. 2015 startade jag upp mitt företag och 2022 har jag omvandlat det till ett aktiebolag.