Intentionell hållning

22.12.2023 11:46

"Med intentionell hållning menar vi en mental plats där du har utrymme för dina egna tankar och känslor och utrymme för den andre." (Björck & Gréen, 2023)

Att starta med att landa in i min intentionella hållning hjälper mig att vara i kontakt med det som är viktigt för mig, min djupare intention och meningsfullhet.

Nu när julen och det nya året är i antågande landar jag nog i att skapa så mycket kärlek som möjligt, i stort och smått. Inget är för litet.

Önskar er massor av julefrid och nyårsfröjd!