Intuition i mars

28.01.2018 20:39

Vill göra reklam för  årsmöte och seminarium i Svensk handledarförening i psykosocialt arbete 10-11 mars i Örebro. 

Den 10/3 har fil dr Lars Björklund  en föreläsning "Att medvetandegöra det omedvetna, intuition och erfarenhetsbaserad kunskap." Lars har i en avhandling visat att det finns neurobiologisk förklaring till hur erfarenhetsbaserad kunskap uppstår. Efter föreläsning är det diskussion i mindre grupper.

11/3 föreläser polis Carl Willen under rubriken "taskiga vibbar" som handlar om hur han använder intuition i sitt arbete. Han är samordnare för POLKON (polisiär konflikthanering).