Listening Post till Växjö!

07.01.2018 18:34

 Ser fram emot att Listening Post kommer till Växjö 17/1.

AGSLO arrangerar så kallade lyssnarposter, Listening Posts (läs här om Listening Posts) i januari 2018. Formen innebär att tillsammans i en mindre grupp lyssna på vad som pågår i samhället och vad som rör sig i tiden. Upp till 12 deltagare delar med sig av sina olika erfarenheter som samhällsmedborgare och söker därefter efter djupare innehåll och den underliggande dynamiken i detta gemensamma material. På så sätt försöker man få syn på trender och skeenden i samtiden, såsom dessa avspeglas i de olika roller och erfarenheter man har.

Anmäl dej du också!

agslo.se/aktiviteter/listening-post