Processhandledning och grupputveckling 

Sedan 2012 har jag arbetat med gruppuppdrag inom handledning och grupputveckling som jag arbetat processinriktat med. Mitt område är handledning i social metodik, chefshandledning individuellt och i grupp, grupputveckling,  GDQ , konflikthantering och utbildning.

Jag utgår från Växjö och tar uppdrag främst i Småland och Göteborg. Uppdragsgivaren står för lokal.

Min bakgrund:

Auktoriserad socionom
Diplomerad St:Lukasterapeut
Traineeutbildad i ledarskap
45 högskolepoäng i handledning
Licensierad i GDQ Group Development Questionnaire

UGL-handledare

Ordförande i Svensk Handledarförening i psykosocialt arbete och stipendiat 2017.

Handledarnätverket Linnea

 

 

Jag har arbetat inom socialt arbete, främst psykiatriområdet, sedan 1988. Även arbetat som verksamhetschef under tio år. De senaste åren varit verksam inom arbetsmiljöområdet där jag arbetar med handledning, grupputveckling, konflikthantering och chefscoaching. Undervisar på handledarutbildningen på Linneuniversitetet. Sedan 2015 är jag även verksam i mitt egna företag Maja Gréen Handledning och Utveckling.

Nytt sedan våren 2018 är att jag arbetar via konsultbolaget Kryast i Sverige AB. Det gör att jag kan hjälpa dej med bredare tjänster. 

  Mer om min bakgrund.

Hoppas vi ses!

Maja Gréen